Program

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej

 

Piątek 21.04.2017

11.00 – 12.00

Rozpoczęcie Kongresu i wręczenie Nagród Aureliusza

12.00 – 14.00

Sesja inauguracyjna

Przewodniczą:  

prof. Piotr Gałecki
dr Krzysztof Eichstaedt

 

 

SSO Adam Czerwiński

Status prawny biegłego sądowego w polskim procesie cywilnym

SSN prof. Dariusz Świecki

Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym - aspekty medyczne i procesowe

prof. Piotr Gałecki

Wątpliwości w opiniowaniu dotyczącym prawdopodobieństwa ponowienia czynu przez internowanych

14.00 – 15.00

Przerwa obiadowa

 

15.00 – 16.30

Debata ekspertów

 

 

Wyzwania dla psychiatrii sądowej w Polsce

 Moderacja:  

redaktor Wiktor Ferfecki (Rzeczpospolita)

 

 

Eksperci:

SSA dr Krzysztof Eichstaedt
prof. Piotr Gałecki
  SSN Stanisław Zabłocki
dr Wojciech Zawalski (centrala NFZ)
   
  przedstawiciel biura RPO
prof. Zbigniew Lew Starowicz
prof. Agata Szulc
  dr Sławomir Jakima

 

16.30 – 17.00

Przerwa kawowa

 

17.00 – 19.00

 

 

 

Sesja międzynarodowa, tłumaczenie symultaniczne

Specyfika psychiatrii sądowej w wybranych krajach Unii Europejskiej

 

 Wykłady po 30 minut 

Przewodniczący: prof. Daniel Boduszek

prof. Jamie Murphy

Where is the border of sanity in psychosis? GB standard

prof. Belinda Winder

Interviewing convicted sexual offenders

prof. Mark Shevlin

Stressful life events and psychological disorders in forensic settings: identifying tipping-points using regions of significance  

 

dr Katie Dhingra

Psychosocial influences on prisoner suicide: USA and UK perspective

19.00 – 19.30

Dyskusja  

21.00

Kolacja

 

Sobota 22.04.2017

 

8.00 – 8.45

Sesja warsztaty

 

dr Ewa Małachowska

Wykorzystanie seksualne - późne następstwa

dr Jan Ciechorski

Odpowiedzialność szpitala za przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez zgody, w sytuacji gdy nie zostały spełnione przesłanki ustawowe

 

9.00 – 11.00

 

 

 

Sesja wykładowa

Przewodniczą:

dr Krzysztof Eichstaedt
prof. Józef Gierowski


prof. Józef  Gierowski

Kompleksowa opinia wielospecjalistyczna

SSA dr Krzysztof Eichstaedt

Wątpliwości związane z orzekaniem i wykonaniem izolacyjnego oraz nieizolacyjnych środków zabezpieczających

SSA dr Michał Kłos

Wybrane zagadnienia procesowe dowodu z opinii biegłego psychiatry

prof. Daniel Boduszek

Profilowanie psychopatii w populacji więziennej i populacji ogólnej

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.00

 

 

Sesja wykładowa

Przewodniczą:

  prof. Józef Kocur
  prof. Zbigniew Izdebski


dr Andrzej Depko

dr Sylwia Jędrzejewska

dr Aleksandra Krasowska

Raptofilia – kontrowersje diagnostyczne i terminologiczne

 

prof. Zbigniew Izdebski

Norma w seksuologii

 

prof. Józef Kocur

Opiniowanie sądowo-psychiatryczne w uzależnieniach i stanach upicia lub odurzenia

13.00 – 14.00

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.30

 

 

 

Sesja wykładowa

Przewodniczą:

prof. Monika Talarowska
  prof. Piotr Gałecki


 

 

dr Alicja Czerederecka 

Metody projekcyjne w opiniowaniu psychologicznym i psychiatrycznym

dr Agata Orzechowska 

Testament samobójcy - opinia

prof. Rafał Kubiak

Tajemnica medyczna (psychiatryczna) po śmierci pacjenta
 

 

dr Krzysztof Krysta

Leki przeciwpsychotyczne (LAI), leki przeciwdepresyjne w leczeniu pacjentów na internacji

16.30

Zakończenie kongresu