Program

 

Przymusowe leczenie w trakcie stosowania środków zabezpieczających 

prof. dr hab. n. med. Józef Gierowski

Medyczno – prawne aspekty uzgodnienia płci a zmiany w klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11

dr Aleksandra Robacha

Oczekiwania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów, seksuologów i psychologów w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej

dr n. prawn. Krzysztof Eichstaedt, SSA

Zabójstwo na tle seksualnym

dr n. med. Andrzej Depko

Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi

prof. dr hab. med. Piotr Gałecki, dr n. med. Agata Orzechowska

Leki długodziałające w terapii zaburzeń psychotycznych i schizofrenii u osób na detencji

prof. dr hab. med. Agata Szulc

Leczenie zaburzeń zachowania, choroby afektywnej dwubiegunowej podczas stosowania środków zabezpieczających

prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Kto odpowiada za przedłużanie się detencji - kazus FM

dr n. prawn. Dariusz Czajkowski, SSA

Farmakoterapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych

dr Sławomir Jakima

Farmakoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec

Opiniowanie w sprawach dotyczących świadczeń rentowych i odszkodowawczych

prof. dr hab. Józef Kocur

Zgoda na leczenie osoby nieletniej w kontekście władzy rodzicielskiej

prof. nadzw. dr n. prawn. Małgorzata Manowska

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym i zastosowanie środków zabezpieczających

prof.nazw. dr n. prawn. Joanna Misztal-Konecka

Postrzeganie norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

prof. nadzw. dr hab. n. społ. Grażyna Mikołajczyk – Lerman

Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii

prof. dr hab. n. prawn. Dariusz Świecki

Przymus bezpośredni w medycynie na Ukrainie

prof. dr hab. med. Aleksander Filz

Współczesna psychiatria a wymagania wymiaru sprawiedliwości

prof. dr hab. med. Janusz Heitzman

Zgoda na leczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

dr n. med. Krzysztof Krysta