Wykładowcy 2017

Daniel Boduszek


Prof. Daniel Boduszek doktorat z psychologii kryminalnej uzyskał na University of Ulster (Wielka Brytania), habilitacje z psychologii na Uniwersytecie SWPS (Polska) i profesure z p...

Prof. Boduszek posiada szerokie doświadczenie w pracy w więzieniach w różnych krajach. Prowadzi badania naukowe wśród więźniów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii...

Czytaj

Jan Ciechorski


Jan Ciechorski – doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, autor licznych artykułów i głos z zakresu prawa medycznego. Specjalizujący się w...

Alicja Czerederecka


Doktor − psycholog sądowy, kierownik Zakładu Psychologii Sądowej w Instytucie Ekspertyz Sądowych. Korespondent Archiwum Rorschachowskiego oraz członek International Rors...

Główne obszary jej zainteresowań i prac badawczych to problematyka rodziny rozbitej, opiniowanie w sprawach rodzinnych, problemy etyczne i metodologiczne, standardy pracy bi...

Czytaj

Andrzej Czernikiewicz


Prof. dr hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz jest absolwentem  Akademii Medycznej w Lublinie, Również na tej uczelni uzyskał stopnie doktora nauk medycznych ( i doktora ...

Wieloletni przewodniczący komitetów naukowych Lubelskich Spotkań Naukowych, Podlaskich Warsztatów Naukowych i Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych. Zorganizował, jako przewodnic...

Czytaj

Adam Czerwiński


Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie, zastępca dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Specjalizuje się w problematyce prawa procesowego cywilnego i mediacji, wykładowca i egzaminator prowadzący zajęcia szkoleniowe dla adwokatów, radców prawnych, aplikantó...

Czytaj

Andrzej Depko


Neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 

Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfiko...

Czytaj

Krzysztof Eichstaedt


Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology or...

Uczestnik licznych konferencji psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego, materialneg...

Czytaj

Piotr Gałecki


prof. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i P...

Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych oraz wielu książek, których tematyka łączy ze sobą zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem unikatow...

Czytaj

Józef Gierowski


Józef Krzysztof Gierowski, doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych.

Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Profesor Uniwersytetu SWPS w Katowicach oraz Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wieloletni pracownik Ka...

Czytaj

Philip Hyland


Dr Phillip  Hyland jest profesorem psychologii w National College of Ireland oraz w Centre for Global Health, Trinity College Dublin w Irlandii. 

Jego zainteresowania badawcze dotyczą odpowiedzi psychologicznej na traumatyczne wydarzenia życiowe, a mianowicie w jaki sposób takie wydarzenia zwiększają ryzyko różnych zabur...

Czytaj

Sławomir Jakima


Specjalista psychiatra seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. Członek Europejskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Prowadz...

Czytaj

Michał Kłos


Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, orzeka w I Wydziale Cywilnym. Specjalizacja - prawo cywilne.    

Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Istotniejsze publikacje: Wspólność majątku spadkowego, ...

Czytaj

Józef Kocur


Prof. dr hab. n. med., emerytowany Kierownik Zakładu  Rehabilitacji Psychospołecznej UM w Łodzi i Zakładu Psychopatologi i Psychologii Klinicznej UŁ, były prezes Polskiego Tow...

Krzysztof Krysta


Dr n. med. Krzysztof Krysta jest adiunktem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 20...

Był ordynatorem oddziału psychiatrycznego dla pacjentów z podwójną diagnozą Centrum Leczenia Uzależnień "Famila" w Gliwicach.  Jest autorem wielu publikacji dotyczących m....

Czytaj

Rafał Kubiak


Prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa...

Specjalizuje się w szczególności w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i lekarza oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotycz...

Czytaj

Zbigniew Lew Starowicz


Prof. dr hab. n. med., psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, krajowy konsultatnt w dziedzinie seksuologii. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawi...

Kierownik Zakładu Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Wydziału Rechabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Seks...

Czytaj

Ewa Małachowska


Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog Kliniczny, Superwizor Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Jamie Murphy


Dr Murphy jest wykładowcą psychologii oraz członkiem Research Institute Uniwersytetu Ulsterskiego w Irlandii Północnej. W ciągu ostatnich 10 lat dr Murphy zajmował się badan...

Agata Orzechowska


Dr n. med. Agata Orzechowska, adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psycholog kliniczny, ...

Mark Shevlin


Jest profesorem psychiatrii na Uniwersytecie Ulsterskim w Irlandii Północnej oraz honorowym profesorem z zakresu Psychological Research Methods, Southern University of Denma...

Agata Szulc


Prof. dr hab. Agata Szulc, w latach 2008-2015 kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Od roku 2013 - kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czytaj

Dariusz Świecki


Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, przewodniczący I Wydziału Zagadnień Prawnych; wieloletni sędzia sądów powszechnych orzekający w pierwszej i drugiej instancji; autor wielu ksią...

Czytaj

Monika Talarowska


Dr hab. n. zdr., specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od...

Interesuje się zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem poznawczym człowieka zdrowego oraz wpływem chorób psychicznych na procesy poznawcze.

Czytaj

Belinda Winder


Jest profesorem psychiatrii sądowej i kierownikiem Sexual Offences, Crime and Misconduct Research Unit Wydziału Psychologii, Nottingham Trent University. Pracuje również w H...

Wojciech Zawalski


Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Ba...

W latach 1997-2010 pracował jako lekarz w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Dr Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i&nb...

Czytaj