Sesja Posterowa

 

Lista zakwalifikowanych prac:

 
1.      „Turystyka samobójcza” czyli samobójstwo na życzenie

Katarzyna Bliźniewska, Maria Łukasik, Monika Talarowska

2.      Analiza przypadków nagłych naturalnych zgonów pacjentów w oddziałach psychiatrycznych

Rafał Skowronek, Christian Jabłoński, Marek Krzystanek, Anna Skowronek, Dorota Kowalczyk-Jabłońska

3.      Charakterystyka osobowościowa sprawcy jako predyktor efektywności oddziaływania wychowawczego kary pozbawienia wolności

Klaudia Sójta

4.      Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej wśród pacjentów przebywających w zakładzie psychiatrycznym w ramach środka zabezpieczającego

Katarzyna Bliźniewska, Bartłomiej Helman

5.      Dysocjacyjne zaburzenia osobowości

Justyna Jasionowska, Maria Filip, Paulina Żuchowicz

6.      Eksperyment więzienny

Maria Filip, Justyna Jasionowska, Małgorzata Kowalczyk, Maciej Kuśmierek

7.      Podwójna diagnoza w psychiatrii sądowej

Paulina Żuchowicz, Justyna Jasionowska, Klaudia Sójta

8.      Problemy socjoekonomiczne pacjentów po zakończonej detencji

Bartłomiej Helman, Katarzyna Bliźniewska

9.      Przemoc seksualna wobec dziecka jako problem interdyscyplinarny

Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Justyna Opydo-Szymaczek, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, Anna Bielecka-Gąszcz, Marek Bielecki, Maksymilian Jarząbek, Zuzanna Jarząbek, Witold Kędzia

10.    Samobójstwa w grupie osób transseksualnych – statystyki

Aleksandra Skiba, Monika Talarowska

11.    Interesująca sprawa Williamson kontra Liptzin

Maria Filip, Justyna Jasionowska, Maria Łukasik

12.    Stan po nagłym zatrzymania krążenia jako stan ograniczający swobodę woli 

Marta Broniarczyk-Czarniak

13.    Zespół Aspergera, a zaburzenia identyfikacji płciowej ‐ trudności w opiniowaniu w sprawie o ustalenie płci

Justyna Jasionowska, Paulina Żuchowicz, Maria Filip, Monika Talarowska

14.    Zespół napięcia przedmiesiączkowego a odpowiedzialność karna

Aleksandra Skiba, Monika Talarowska


REGULAMIN

Zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sadowej 6-7 kwietnia 2018 roku w Łodzi


  1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – plik pdf
  2. Termin zgłaszania prac – do 01.03.2018 r.
  3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250
  4. Prace będą prezentowane w formie plakatów
  5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 16.03.2018 roku  
  6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora
  7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów 


Prezentacje plakatowe:

Sesje plakatowe będą odbywały się w dniach 6-7 kwietnia 2018 roku

Wymiary plakatów są ograniczone wielkością 70x100 cm (szer. x wys.) w pionie. Plakaty będą prezentowane na posterach o wymiarach 98x200 cm (szer. x wys.) ustawionych na terenach konferencyjnych i będą ponumerowane zgodnie z numeracją, jaka znajduje się w programie szczegółowym Kongresu. W celu powieszenia plakatu do dyspozycji będą taśmy klejące i nożyczki zapewnione przez organizatora w godzinach rozwieszania plakatów.

Plakaty powinny być rozwieszone i zdjęte w trakcie trwania Kongresu

Plakaty pozostawione po wyznaczonych terminie zostaną usunięte przez obsługę Kongresu, bez możliwości zwrotu plakatów