Sesja Posterowa

 REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sadowej 21-22 kwietnia 2017 roku w Łodzi

  1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – plik word, pdf.
  2. Termin zgłaszania prac – 15.03.2017 rok.
  3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
  4. Prace będą prezentowane w formie plakatów
  5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 30.03.2017 roku.  
  6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora. 
  7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.  

 

Lista autorów zakwalifikowanych prac:

 

Prezentacje plakatowe:

Sesje plakatowe będą odbywały się w dniach 21 i 22 kwietnia 2017 roku.

Wymiary plakatów są ograniczone wielkością 70x100 cm (szer. x wys.) w pionie. Plakaty będą prezentowane na posterach o wymiarach 98x200 cm (szer. x wys.) ustawionych na terenach konferencyjnych i będą ponumerowane zgodnie z numeracją, jaka znajduje się w programie szczegółowym Kongresu. W celu powieszenia plakatu do dyspozycji będą taśmy klejące i nożyczki zapewnione przez organizatora w godzinach rozwieszania plakatów.

Plakaty powinny być rozwieszone i zdjęte w trakcie trwania Kongresu, tj. godzinach podanych poniżej:

11:00 – 21:00; 08:00 – 16:30 21-22.04.2017 r.

Plakaty pozostawione po wyznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu, bez możliwości zwrotu plakatów.