Formularz zgłoszeniowy

Faktura VAT

Potwierdzam udział w IV Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej 6-7 kwietnia 2018:Termin zgłoszeń na konferencję upływa 01.04.2018 r.