Rejestracja zamknięta

Z powodu wyczerpania puli dostępnych miejsc – rejestracja zostaje zamknięta.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji Kongresu w przyszłym roku.