Program 2018

 

Przymusowe leczenie w trakcie stosowania środków zabezpieczających 

prof. dr hab. n. med. Józef Gierowski

Medyczno – prawne aspekty uzgodnienia płci a zmiany w klasyfikacji DSM-V oraz ICD-11

dr Aleksandra Robacha

Oczekiwania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości wobec biegłych psychiatrów, seksuologów i psychologów w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej

dr n. prawn. Krzysztof Eichstaedt, SSA

Zabójstwo na tle seksualnym

dr n. med. Andrzej Depko

Testament osoby z zaburzeniami psychicznymi

prof. dr hab. med. Piotr Gałecki, dr n. med. Agata Orzechowska

Leki długodziałające w terapii zaburzeń psychotycznych i schizofrenii u osób na detencji

prof. dr hab. med. Agata Szulc

Choroba afektywna dwubiegunowa - stare i nowe możliwości farmakoterapii

prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Kto odpowiada za przedłużanie się detencji - kazus FM

dr n. prawn. Dariusz Czajkowski, SSA

Farmakoterapia osób z zaburzeniami preferencji seksualnych

dr Sławomir Jakima

Farmakoterapia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

prof. dr hab. med. Jerzy Samochowiec

Opiniowanie w sprawach dotyczących świadczeń rentowych i odszkodowawczych

prof. dr hab. Józef Kocur

Zgoda na leczenie osoby nieletniej w kontekście władzy rodzicielskiej

prof. nadzw. dr n. prawn. Małgorzata Manowska

Zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego lub niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie wykonane w zakładzie psychiatrycznym

prof.nazw. dr n. prawn. Joanna Misztal-Konecka

Postrzeganie norm społecznych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

dr hab. n. prawn. Grażyna Mikołajczyk – Lerman

Odpowiedzialność karna za sporządzenie fałszywej opinii

prof. dr hab. n. prawn. Dariusz Świecki

Przymus bezpośredni w medycynie na Ukrainie

prof. dr hab. med. Aleksander Filz

Współczesna psychiatria a wymagania wymiaru sprawiedliwości

prof. dr hab. med. Janusz Heitzman

Zgoda na leczenie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

dr n. med. Krzysztof Krysta