prof. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo,

Z wielką radością zapraszamy Państwa na III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej.

Ubiegłoroczna międzynarodowa formuła spotkała się z Państwa wielkim uznaniem, co zachęciło nas do jej podtrzymania. Wzajemną wymianę doświadczeń środowisk związanych z opiniowaniem i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym rozszerzyliśmy więc o wiedzę międzynarodową. Niezmienne pozostaje nasze przesłanie: uczmy się od siebie nawzajem.

W ubiegłorocznym Kongresie wzięło udział blisko 600 uczestników, poruszyliśmy najbardziej bieżące i wymagające wzajemnej dyskusji tematy jak na przykład problematyka środków zabezpieczających. O wadze spotkań w ramach Kongresu świadczy fakt, że patronatem honorowym Kongres został objęty zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Zdrowia, a swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, Sądu Najwyższego, Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego jak i medycznego.

W czasie ubiegłorocznego Kongresu przyznane zostały po raz pierwszy Nagrody Aureliusza, a statuetki Aureliusza zostały wręczone w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta. Formułę przyznawania Aureliuszy będziemy kontynuowali w trakcie III edycji naszego Kongresu.

 

Serdecznie zapraszamy

Prof. Daniel Boduszek

Dr Krzysztof Eichstaedt

Prof. Piotr Gałecki

Program

   

Czytaj

Wykładowcy

   

Czytaj

Organizatorzy

   

Czytaj

Wykłady

   

Czytaj

Komitet naukowy

Piotr Gałecki

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Krzysztof Eichstaedt

Dr Krzysztof Eichstaedt – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, uczestnik licznych konferencji psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym współautor dwóch wydań dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a także Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń i X tomu Systemu prawa karnego procesowego. 


Sesja Posterowa

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sadowej 21-22 kwietnia 2017 roku w Łodzi

  1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – plik word, pdf.
  2. Termin zgłaszania prac – 15.03.2017 rok.
  3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
  4. Prace będą prezentowane w formie plakatów
  5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 30.03.2017 roku.  
  6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora. 
  7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.  

Czytaj

O Nagrodzie Aureliusza

Rzeźba stworzona przez artystkę w istotny i niezwykle wymowny sposób przedstawia potrzebę patrzenia z ogromną wrażliwością na los ludzi chorych psychicznie, będących w szczególnym położeniu, także w odniesieniu do prawa. Pojawiający się w formie rzeźby motyw Temidy, odzwierciedla w sobie nieocenione, ponadczasowe wartości praworządności i sprawiedliwości. Młodzieńcza postać Aureliusza wprowadza pełen idei i nieskazitelnej szlachetności sposób traktowania osób chorych psychicznie. Rzeźbę dopełnia motyw motyla, który jest symbolem duszy, nadając całości charakteru zmienności i ulotności.  

Czytaj

Wręczenie Nagród Aureliusza

Podczas tegorocznej II edycji Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Aureliusza.

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno - religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.  

Czytaj

Sponsorzy