prof. Piotr Gałecki

Szanowni Państwo!

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Cieszymy się, że kolejny raz możemy dzielić się z  Państwem wzajemną wymianą doświadczeń specjalistów z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem  sądowo-psychiatrycznym.

Ubiegłoroczne spotkania naukowe w ramach Kongresu skupiły zainteresowanie ponad 1000 uczestników. Dla Państwa rozszerzyliśmy je o doświadczenia międzynarodowe, w których specjaliści z zagranicznych ośrodków naukowych i klinicznych dzielili się z nami swoją wiedzą.

Tradycyjnie patronatem honorowym Kongres został objęty zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Zdrowia, a swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego jak i medycznego.

Z ogromną sympatią i życzliwością został przyjęty przez Państwa zwyczaj przyznawania Nagrody Aureliusza, który na stałe wpisał się w ramy naszego Kongresu. Wyróżnienie to wręczane w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta staje się symbolicznym sposobem podziękowania i uhonorowania osób, które  w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie.

Tak duże zainteresowanie Kongresem motywuje nas do tego aby każde następne spotkanie poruszało aktualne problemy z dziedziny prawa i psychiatrii, pobudzało do nowych dyskusji i refleksji, a przede wszystkim by spełniało Państwa oczekiwania.

 

Serdecznie zapraszamy,

Piotr Gałecki i Krzysztof Eichstaedt

Prof. Daniel Boduszek

Dr Krzysztof Eichstaedt

Prof. Piotr Gałecki

Program 2017

   

Czytaj

Wykładowcy 2017

   

Czytaj

Organizatorzy

   

Czytaj

Wykłady 2017

   

Czytaj

Komitet naukowy

Piotr Gałecki

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Krzysztof Eichstaedt

Dr Krzysztof Eichstaedt – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, uczestnik licznych konferencji psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym współautor dwóch wydań dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a także Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń i X tomu Systemu prawa karnego procesowego. 


Sesja Posterowa

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sadowej 21-22 kwietnia 2017 roku w Łodzi

  1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – plik word, pdf.
  2. Termin zgłaszania prac – 15.03.2017 rok.
  3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
  4. Prace będą prezentowane w formie plakatów
  5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 30.03.2017 roku.  
  6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora. 
  7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.  

Czytaj

O Nagrodzie Aureliusza

Rzeźba stworzona przez artystkę w istotny i niezwykle wymowny sposób przedstawia potrzebę patrzenia z ogromną wrażliwością na los ludzi chorych psychicznie, będących w szczególnym położeniu, także w odniesieniu do prawa. Pojawiający się w formie rzeźby motyw Temidy, odzwierciedla w sobie nieocenione, ponadczasowe wartości praworządności i sprawiedliwości. Młodzieńcza postać Aureliusza wprowadza pełen idei i nieskazitelnej szlachetności sposób traktowania osób chorych psychicznie. Rzeźbę dopełnia motyw motyla, który jest symbolem duszy, nadając całości charakteru zmienności i ulotności.  

Czytaj

Wręczenie Nagród Aureliusza 2017

Podczas tegorocznej II edycji Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Aureliusza.

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno - religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.  

Czytaj

Sponsorzy