Wykładowcy

Dr Jan Ciechorski


Doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Stałego Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.&n...

Doktor nauk prawnych, wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, członek Stałego Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autor liczn...

Read more

Dariusz Czajkowski, SSA


  Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu

  Od 2008 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, obecnie Przewodniczący II Wydziału Karnego tego Sądu. Pracę zawodową rozpoczął jako prokurator szczebla rejonowego i okręgowego, na...

Read more

Prof. Andrzej Czernikewicz


Dr Andrzej Depko


  Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuolog...

  Dr n. med. Andrzej Depko, neurolog, specjalista seksuolog, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, c...

Read more

Dr Krzysztof Eichstaedt, SSA


  Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wykładowca Krajowe...

  Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi i jednocześnie Przewodniczący II Wydziału Karnego w tym sądzie, a wcześniej wizytator ds. karnych, wykładowca Krajowej Szkoły S...

Read more

Prof. Aleksander Filz


Prof. Piotr Gałecki


  prof. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądowni...

  prof. dr hab. med., Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Pro...

Read more

Prof. Józef Gierowski


  Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP.

  Doktor praw, doktor habilitowany psychologii, profesor zw. nauk medycznych. Specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP. Profesor Uniwersytetu SWP...

Read more

Prof. Janusz Heitzman


  Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psy...

    Janusz Heitzman, specjalista psychiatra, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny  w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  kierownik Kliniki Psych...

Read more

Dr Andrij Hul


Dr Andrij Hul w 2002 r. ukończył wydział medyczny we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego. Od 2002 do 2003 roku internatura w specjalności "Psychiatria...

W 2002 r. ukończył wydział medyczny we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego. Od 2002 do 2003 roku internatura w specjalności "Psychiatria". Od 2003 do 2005 roku...

Read more

Prof. Volodymyr Hutsal


1977 – 1983r.r.  Lwowski Państwowy Instytut Medyczny 1983 – 1984r.r.  Internatura z psychiatrii w Szpitaliu Psychiatrycznym m. Ostroh, Rówieńskiego wo...

  1977 – 1983r.r.  Lwowski Państwowy Instytut Medyczny 1983 – 1984r.r.  Internatura z psychiatrii w Szpitaliu Psychiatrycznym m. Ostroh, Rówieńskiego woje...

Read more

Dr Sławomir Jakima


Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, superwizor zaburzeń seksualnych. Redaktor Naczelny Seksuologii Polskiej pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.&...

Specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, superwizor zaburzeń seksualnych. Redaktor Naczelny Seksuologii Polskiej pisma naukowego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Za...

Read more

Prof. Józef Kocur


  Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM, ...

  Prof.dr hab.n.med. , specjalista  psychiatra,  emerytowany  profesor  WAM, UM i UŁ, były  dziekan  Wydziału  Lekarskiego  WAM,  kierownik...

Read more

Dr Krzysztof Krysta


  Adiunkt Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003 roku.

  Jest adiunktem Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z którą związany jest zawodowo od roku 2003. Wcześniej był ordynatorem oddzi...

Read more

Zbigniew Król, Wiceminister Zdrowia


Dr n. med. Zbigniew Król, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, pediatrii i medycyny rodzinnej. Posiada doświadcz...

Dr n. med. Zbigniew Król, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia,  jest specjalistą w dziedzinie zdrowia publicznego, pediatrii i medycyny rodzinnej. Posiada doświadczenie zdoby...

Read more

Prof. Zbigniew Lew-Starowicz


Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966). W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 habilitował się, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyc...

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966). W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1986 habilitował się, w 1995 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Ak...

Read more

Prof. Małgorzata Manowska


Doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Doktor habilitowany nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; profesor nadzwyczajny Uczelni Łazarskiego; dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; prowadzi wy...

Read more

Prof. Grażyna Mikołajczyk-Lerman


  Profesor nadzw. dr hab. n. społ. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii. 

  Profesor nadzw. dr hab. n. społ. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii. Główne zaintereso...

Read more

Prof. Joanna Misztal-Konecka


  Prof. KUL dr hab. nauk prawnych Joanna Misztal-Konecka – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor I...

  Prof. KUL dr hab. nauk prawnych Joanna Misztal-Konecka – kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Instytutu Prawa ...

Read more

Dr Agata Orzechowska


  Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

Adiunkt i Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Autorka i wspó...

Read more

Dr Aleksandra Robacha


  Lekarz psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany specjalista medycyny seksualnej.

  Lekarz psychiatra, specjalista seksuolog. Certyfikowany specjalista medycyny seksualnej. Certyfikowany seksuolog kliniczny. Certyfikowany specjalista ds. edukacji seksualnej. Superwi...

Read more

Prof. Joanna Rymaszewska


  Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

  Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska jest specjalistą psychiatrą, kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (www.psych.umed.wroc.pl). Gł&oac...

Read more

Prof. Jerzy Samochowiec


Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2...

Profesor nauk medycznych od 2004r. specjalista psychiatra (1997), psychoterapeuta (2008). Był Stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (1996-1999) na Uniwersytecie w Berlinie. Od 2004r. jest...

Read more

Prof. Agata Szulc


  Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

    Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  

Read more

Prof. Dariusz Świecki


  Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej.

  Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, przewodniczący I Wydziału Zagadnień...

Read more

Prof. Jolanta Zawilska


  Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. f...

  Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień dr n farm. i dr hab. n. farm. uzyskała odpowiednio w roku 1985 i 1993, a tytuł profesora n. farmaceutyc...

Read more

Jacek Żakowski


Publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej" i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, obecnie też autor piątkowych "Poranków TOK FM&r...

Jacek Żakowski (ur. 1957), publicysta "Polityki", komentator "Gazety Wyborczej" i Wirtualnej Polski, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas, obecnie też autor piątkowych "Porank&...

Read more