prof. Piotr Gałecki

 

Szanowni Państwo!

 

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Cieszymy się, że kolejny raz możemy dzielić się z  Państwem wzajemną wymianą doświadczeń specjalistów z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem  sądowo-psychiatrycznym.

Ubiegłoroczne spotkania naukowe w ramach Kongresu skupiły zainteresowanie ponad 1000 uczestników. Dla Państwa rozszerzyliśmy je o doświadczenia międzynarodowe, w których specjaliści z zagranicznych ośrodków naukowych i klinicznych dzielili się z nami swoją wiedzą.

Tradycyjnie patronatem honorowym Kongres został objęty zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Zdrowia, a swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego jak i medycznego.

Z ogromną sympatią i życzliwością został przyjęty przez Państwa zwyczaj przyznawania Nagrody Aureliusza, który na stałe wpisał się w ramy naszego Kongresu. Wyróżnienie to wręczane w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta staje się symbolicznym sposobem podziękowania i uhonorowania osób, które  w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie.

Tak duże zainteresowanie Kongresem motywuje nas do tego aby każde następne spotkanie poruszało aktualne problemy z dziedziny prawa i psychiatrii, pobudzało do nowych dyskusji i refleksji, a przede wszystkim by spełniało Państwa oczekiwania.

 

Serdecznie zapraszamy,

Piotr Gałecki i Krzysztof Eichstaedt

Komitet naukowy

Piotr Gałecki

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Krzysztof Eichstaedt

Krzysztof Eichstaedt, PhD – a judge of the Court of Appeal in Lodz, lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution in Krakow, a member of the editorial board of Medical Science Technology and Basic & Clinical Psychiatry, participant of numerous psychiatry and sexology-oriented conferences, author and co-author of over fifty scientific papers on procedural, material, and penal fiscal law, as well as papers on both law and psychiatry, including the co-authoring of two editions of a comprehensive commentary on the Code of Criminal Procedure and the Act on Mental Health Protection, as well as on the Methodological Background of a Professional Psychiatrist, Psychologist, and Sexologist in Penal, Juvenile, and Misdemeanour-related Undertakings and the 10th volume of the System of Criminal Procedural Law. 


Sesja Posterowa 2017

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sadowej – 21-22 kwiecień 2017 roku w Łodzi

O Nagrodzie Aureliusza

Nagroda Aureliusza odwołuje się do zasady wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa "satis furore ipso punitur". W jej myśl nieszczęście losu szalonego sprawia, że nie można go winić, gdyż wystarczająco ukarało go już własne szaleństwo. Zatem wyróżnienie to jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a także wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicznie oraz ich jakość życia w Polsce. 

Wręczenie Nagród Aureliusza 2017

Podczas tegorocznej II edycji Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Aureliusza.

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno - religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.