REJESTRACJA

E-KONGRES
PSYCHIATRII SĄDOWEJ

Łódź, 17 października 2020

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej 2020 „Psychiatria Sądowa w okresie pandemii COVID-19”.

Z uwagi na liczne Państwa zapytania i zainteresowanie cyklicznie odbywającym się kongresem, uwzględniając jednak sytuację epidemiologiczną, zapraszamy Państwa do udziału w e- Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej, który odbędzie się 17.10.2020r.

Kongres odbędzie się za pomocą systemów teleinformatycznych, jedynie zaproszeni wykładowcy będą przedstawiali swoje wykłady w czasie rzeczywistym w studio telewizyjnym.

Z uwagi na cieszące nas, bardzo duże zainteresowanie planowanym na 17-18.04.2020r. Międzynarodowym Kongresem Psychiatrii Sądowej, związane z wyjątkowymi treściami merytorycznymi i zaproszonymi ekspertami do prowadzenia wykładów, postanowiliśmy w całości zaproponowany wówczas program przenieść na kwiecień 2021r.

E-Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej w dniu 17.10.2020r. będzie wydarzeniem poruszającym aktualne, związane z pandemią tematy pogranicza prawa i psychiatrii.

Wykłady poprowadzą wybitni eksperci z dziedziny medycyny i prawa, Sędziowie Sądu Najwyższego,  wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz nauczyciele akademiccy i przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.  

 

prof. zw. dr hab. n. med. PIOTR GAŁECKI
 

Nagrania wykładów dostępne są dla uczestników konferencji, którzy zarejestrowali się i opłacili opłatę konferencyjną.
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do nagrań, należy zarejestrować się i opłacić opłatę konferencyjną.

PROGRAM

KONFERENCJI

17 październik 2020 (SOBOTA)
17 październik 2020
9.00 - 9.10
Powitanie uczestników
Prof. Piotr Gałecki, SSA dr Krzysztof Eichstaedt
9.10 - 9.40
Zmieniający się model opieki psychiatrycznej w Polsce
Dr n. med. Marek Balicki
9.40 - 10.10
Zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w okresie pandemii
Dr hab. Beata Janiszewska
10.10 - 10.40
Nowe leki długodziałające w leczeniu przewlekłych psychoz update - lepsza kontrola pacjentów przebywających na środku zabezpieczającym
Prof. Agata Szulc
10.40 - 11.10
Ochrona prawna personelu medycznego przed agresywnym pacjentem
SSA dr Krzysztof Eichstaedt
11.10 - 11.40
Organizacja środka zabezpieczającego z perspektywy dyrektora szpitala psychiatrycznego
Prof. Anna Mosiołek
11.40 - 12.10
Tajemnica lekarska ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy psychiatrycznej
Prof. Jacek Sobczak, SSN w st. spocz.
12.10 - 12.40
Strategie leczenia depresji lekoopornej. Czy istnieje lek niezwłocznie poprawiający nastrój?
Prof. Piotr Gałecki
12.40 - 13.10
Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą
SSN Prof. Dariusz Świecki
13.10 - 13.40
Dyskusja, odpowiedzi na pytania, zakończenie konferencji
Prof. Piotr Gałecki, SSA dr Krzysztof Eichstaedt
Wykład specjalny dostępny po konferencji
Sytuacja związana funkcjonowaniem psychiatrii i psychologii sądowej w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii” University of Huddersfield
Prof. Daniel Boduszek
Partnerzy strategiczni

WYKŁADOWCY

Dr

Marek Balicki

Prof.

Agata Szulc

SSA dr

Krzysztof Eichstaedt

Dr hab. med.

Anna Mosiołek

Prof. SSN w st. spocz.

Jacek Sobczak

Prof.

Piotr Gałecki

SSN Prof.

Dariusz Świecki

Prof.

Daniel Boduszek

WYKŁADY

Strategie leczenia depresji lekoopornej. Czy istnieje lek niezwłocznie poprawiający nastrój?

Zaburzenia depresyjne są obok uzależnień najczęściej rozpoznawaną jednostką chorobową z zakresu psychiatrii w Polsce. W 2019 roku leczyło się w Polsce z powodu depresji 2 miliny dorosłych. Depresja jest najczęstszym powodem niezdolności do pracy wśród osób w wieku produkcyjnym. Kryzys suicydalny jest najpoważniejszym powikłaniem depresji, w 2019 roku samobójstwo popełniło 5255 Polaków, z czego ponad 4000 mężczyzn. Stosowane leki przeciwdepresyjne są preparatami skutecznymi i bezpiecznymi, jednak remisję objawów osiąga się zwykle po 2-3 miesiącach stosowania terapii, a 30% pacjentów nie reaguje na pierwsze 2 linie leczenia przeciwdepresyjnego, co powoduje, że traktujemy ich jako depresję lekooporną. Od 2020 roku dostępny jest w Polsce i Europie preparat do stosowania w takich sytuacjach. Wykład przedstawi zasady prawne stosowania i nadzieje związane z leczeniem esketaminą w Polsce.

WIĘCEJ

Nowe leki długodziałające w leczeniu przewlekłych psychoz update - lepsza kontrola pacjentów przebywających na środku zabezpieczającym.

W praktyce osoby przebywające na tzw. detencji z jednej strony traktowane są jak pozostali pacjenci szpitala, a z drugiej strony stosowane są wobec nich niezbędne środki zabezpieczające. Ten „podwójny” status jest źródłem nieporozumień i jest wyraźnie widoczny w różnych przepisach.

Stosowanie przymusowego leczenia, w tym np. leków przeciwpsychotycznych długodziałających wobec osób przebywających w szpitalu psychiatrycznym w ramach środka zabezpieczającego stosowany jest bardzo rzadko w innych przypadkach, niż opisane w art. 18 Ustawy.

Należy podkreślić, że osoby przebywające na detencji są przez personel medyczny traktowane jak pacjenci, wobec tego, jeśli chodzi o zdrowie i postępowanie medyczne, nadrzędna i obowiązująca wydaje się Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego (ale z zastosowaniem artykułu 37, co, jak wspomniano, może powodować nieporozumienia).

Reasumując, konieczne jest ujednolicenie przepisów w ten sposób, aby uniknąć wątpliwości i zapewnić z jednej strony odpowiednie leczenie osobom przebywającym w szpitalu psychiatrycznym na podstawie orzeczenia sądu o zastosowaniu środka zabezpieczającego, a z drugiej strony zapewnić właściwe stosowanie przepisów k.k.w.

WIĘCEJ

Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą

Temat wystąpienia „Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą” dotyczy zagadnień związanych z opiniowaniem przez biegłych lekarzy psychiatrów w procesie karnym.  

Opinia psychiatryczna w prawie karnym oddziałuje zarówno na sferę prawa materialnego, jak i procesowego. Dlatego też tak istotne jest prawidłowe sporządzenie opinii psychiatrycznej. W kodeksie postępowania karnego znajdują się przepisy określające wymogi formalne takiej opinii a także odnoszące się do jej zawartości merytorycznej i o tym głównie będę mówił. Chciałbym także przedstawić jeden z aspektów opiniowania przez biegłych lekarzy psychiatrów związany z obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym. Jest to doniosłe zagadnienie nie tylko w płaszczyźnie procesowej, ale przede wszystkich w aspekcie gwarancji konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych wynikających ze szczególnej ochrony prawa do wolności osobistej, którego w następstwie zastosowania tej metody badań, można pozbawić. 

W wystąpieniu chciałbym także podkreślić rolę i znaczenie biegłych lekarzy psychiatrów w procesie karnym. Można bowiem śmiało powiedzieć, że są to najważniejsi biegli spośród biegłych i najczęściej powoływani w procesie karnym.

WIĘCEJ

Ochrona prawna personelu medycznego przed agresywnym pacjentem.

Zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. Konstytucja RP w art. 17 przyznała ochronę prawną osobom wykonującym zawody zaufania społecznego, w szczególności poprzez powołanie samorządów zawodowych. Nie wszystkim jednak osobom wykonującym zawody zaufania społecznego przyznana została przez ustawodawcę szczególna ochrona prawna. Taką szczególną ochronę prawną ustawodawca przyznał funkcjonariuszom publicznym. Osoby będące funkcjonariuszami publicznymi wymienia w wyczerpujący sposób przepis art. 115§13 k.k. Wśród wymienionych tam osób nie ma jednak wymienionego lekarza, a zatem lekarz nie jest funkcjonariuszem publicznym. Art. 44 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020r., poz. 514) wymienia dwie sytuacje, w których lekarz niebędący funkcjonariuszem publicznym korzysta z ochrony prawnej takiej, jaka przysłuchuje funkcjonariuszowi publicznemu. Ochrona taka w sytuacjach wymienionych w art. art. 5 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 882) przysługuje także: a) osobie udzielające pierwszej pomocy albo kwalifikowanej pierwszej pomocy; b) osobie wchodzące w skład zespołu ratownictwa medycznego; c) osobie udzielające świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym; d) dyspozytorowi medycznemu podczas wykonywania swoich zadań oraz w niektórym wypadkach wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego. Szczególna ochrona przysługuje również pielęgniarkom i położnym podczas i w związku z wykonywaniem niektórych czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych wskazanych w ustawie z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 562).

Prawo karne przyznaje szczególną ochronę osobom będącym funkcjonariuszami publicznymi oraz korzystającym z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Przykładowo: znieważony przez pacjenta lekarz niekorzystający z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych będzie musiał samodzielnie w ramach oskarżenia prywatnego dochodzić ukarania sprawcy, natomiast w przypadku znieważenia lekarza korzystającego z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego ściganiem sprawcy przestępstwa zajmą się organy ścigania (policja, prokurator).

WIĘCEJ

KOMITET
NAUKOWY

Prof. Piotr Gałecki
SSA dr Krzysztof Eichstaedt
Prof. Marek Balicki
Prof. Daniel Boduszek
Dr hab. Beata Janiszewska
Prof. Anna Mosiołek
Prof. Jacek Sobczak, SSN w st. spocz.
Prof. Agata Szulc
SSN Prof. Dariusz Świecki

 

PATRONAT
HONOROWY

 

Planowany program konferencji
kwiecień 2021 rok

1 DZIEŃ KONFERENCJI - PIĄTEK

11.00 ROZPOCZĘCIE KONGRESU I WRĘCZENIE NAGRÓD AURELIUSZY - Marta Kielczyk
11.30 - 12.30 SESJA: Wszyscy używamy słów.
przewodniczy prof. A. Czernikiewicz
 
 • Po co mówimy: dialog czy walka?
  prof. Bogdan de Barbaro
 
 • Agresja językowa i mowa nienawiści
  prof. Paweł Nowak
12.30 - 12.45 PRZERWA
12.45 - 14.00 SESJA: Kiedy trzymać język za zębami. 
przewodniczy prof. D. Świecki
 
 • Zakres tajemnicy psychiatrycznej prof.
  Jacek Sobczak SSN
 
 • Kiedy media wydają wyrok
  prof. Ewa Gruza
14.00 - 15.00 PRZERWA NA LUNCH
16.45 - 18.15 SESJA:  Gdy psychiatra pisze opinię i wypełnia dokumentację
Prof. J. Kocur, przedstawiciel RPP
 
 • Poczytalny, czy niepoczytalny sprawca czynu zabronionego – analiza przypadków
  SSA dr Krzysztof Eichstaedt 
 
 • Umieszczenie w DPS na wniosek szpitala psychiatrycznego
  SSR del. do SSO dr Ewa Michniewicz-Broda
   

2 DZIEŃ KONFERENCJI - SOBOTA

10.00 - 11.00

SESJA: Realia detencji w Polsce
przewodniczy Prof. A. Szulc, płk K. Olkowicz RPO

 
 • Potrzeby i jakość życia pacjentów przebywających na detencji a możliwości terapeutyczne
  dr Inga Markiewicz
 
 • Pacjent z zaburzeniami preferencji seksualnych na detencji
  dr Sławomir Jakima
 
 • Nowoczesna farmakoterapia dla pacjentów na detencji
  prof. Piotr Gałecki
 
 • Pacjent na detencji z perspektywy dyrektora szpitala psychiatrycznego
  prof. Anna Mosiołek
11.00 - 11.15 PRZERWA NA KAWĘ
11.15 - 12.15

SESJA: To wydarzyło się naprawdę – analiza medyczna i prawna przewodniczy
Dr K. Eichstaedt, Prof. P. Gałecki

 
 • Co się zdarzyło na wyspie Jersey?
  Dionisios Sturis
 
 • Co stworzyło Andersa Breivika?
  Prof. Elżbieta Czykwin
12.15 - 12.30 PRZERWA
12.30 - 14.00

SESJA: Czy na detencji w Holandii jest teatr?  
przewodniczy Dr I. Markiewicz, Prof. A. Szulc

 
 • Longterm Forensic Psychiatric Care in the Netherlands  
  Prof. Peter Braun
 
 • Good Life Model in forensic psychiatry
  Prof. Erik Bulten
14.00 - 15.00 PRZERWA NA LUNCH
15.00 - 16.00 SESJA: Wyróżnione doniesienia ustne z sesji posterowej przewodniczy
Dr K. Eichstaedt, Prof. P. Gałecki
 
 • Wręczenie nagród i 4 wystąpienia nagrodzonych w sesji posterowej
16.00 ZAKOŃCZENIE KONGRESU
dr Krzysztof Eichsatedt, prof. Piotr Gałecki

MIEJSCE
KONFERENCJI

Miejsce konferencji

Konferencja on-line
   biuro@grupaconway.pl
   
   
zdjecie

Informacje o konferencji

 • Konferencja odbędzie się w formie on-line. 

  W dniu konferencji aktywowany zostanie link z dostępem do transmisji on-line dla zarejestrowanych uczestników.

  Zapraszamy do rejestracji.

CENY

UCZESTNICTWA

Partnerzy strategiczni