prof. Piotr Gałecki

 

Szanowni Państwo!

 

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Cieszymy się, że kolejny raz możemy dzielić się z  Państwem wzajemną wymianą doświadczeń specjalistów z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem  sądowo-psychiatrycznym.

Ubiegłoroczne spotkania naukowe w ramach Kongresu skupiły zainteresowanie ponad 1000 uczestników. Dla Państwa rozszerzyliśmy je o doświadczenia międzynarodowe, w których specjaliści z zagranicznych ośrodków naukowych i klinicznych dzielili się z nami swoją wiedzą.

Tradycyjnie patronatem honorowym Kongres został objęty zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Zdrowia, a swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego jak i medycznego.

Z ogromną sympatią i życzliwością został przyjęty przez Państwa zwyczaj przyznawania Nagrody Aureliusza, który na stałe wpisał się w ramy naszego Kongresu. Wyróżnienie to wręczane w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta staje się symbolicznym sposobem podziękowania i uhonorowania osób, które  w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie.

Tak duże zainteresowanie Kongresem motywuje nas do tego aby każde następne spotkanie poruszało aktualne problemy z dziedziny prawa i psychiatrii, pobudzało do nowych dyskusji i refleksji, a przede wszystkim by spełniało Państwa oczekiwania.

 

Serdecznie zapraszamy,

Piotr Gałecki i Krzysztof Eichstaedt

Prof. Daniel Boduszek

Dr Krzysztof Eichstaedt

Prof. Piotr Gałecki

Program

   

Czytaj

Wykładowcy

   

Czytaj

Organizatorzy

   

Czytaj

Wykłady 2017

   

Czytaj

Komitet naukowy

Piotr Gałecki

Prof. dr hab. med. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Krzysztof Eichstaedt

Krzysztof Eichstaedt, PhD – a judge of the Court of Appeal in Lodz, lecturer at the National School of Judiciary and Public Prosecution in Krakow, a member of the editorial board of Medical Science Technology and Basic & Clinical Psychiatry, participant of numerous psychiatry and sexology-oriented conferences, author and co-author of over fifty scientific papers on procedural, material, and penal fiscal law, as well as papers on both law and psychiatry, including the co-authoring of two editions of a comprehensive commentary on the Code of Criminal Procedure and the Act on Mental Health Protection, as well as on the Methodological Background of a Professional Psychiatrist, Psychologist, and Sexologist in Penal, Juvenile, and Misdemeanour-related Undertakings and the 10th volume of the System of Criminal Procedural Law. 


Sesja Posterowa

REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sadowej – 21-22 kwiecień 2017 roku w Łodzi

Czytaj

O Nagrodzie Aureliusza

Rzeźba stworzona przez artystkę w istotny i niezwykle wymowny sposób przedstawia potrzebę patrzenia z ogromną wrażliwością na los ludzi chorych psychicznie, będących w szczególnym położeniu, także w odniesieniu do prawa. Pojawiający się w formie rzeźby motyw Temidy, odzwierciedla w sobie nieocenione, ponadczasowe wartości praworządności i sprawiedliwości. Młodzieńcza postać Aureliusza wprowadza pełen idei i nieskazitelnej szlachetności sposób traktowania osób chorych psychicznie. Rzeźbę dopełnia motyw motyla, który jest symbolem duszy, nadając całości charakteru zmienności i ulotności.  

Czytaj

Wręczenie Nagród Aureliusza 2017

Podczas tegorocznej II edycji Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Aureliusza.

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno - religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi.  

Czytaj

Sponsorzy